Africa Exotica | Ett rese- och turistföretag

de juridiska frågorna...

Villkor och bestämmelser

Juridiskt dokument

VÅR FÖRSÄKRAN

Africa Exotica förbinder sig att tillhandahålla alla tjänster som erbjuds enligt de villkor som anges här. Genom att använda Africa Exoticas tjänster och erbjudanden ska resenären godta dessa villkor.

DEFINITION

a. Med resenär avses: Individer, grupper, företag eller andra juridiska personer som använder de tjänster som erbjuds av Africa Exotica och inkluderar resenärernas ombud.
b. Tjänster innebär: Tillhandahållande av logi och/eller transport och/eller måltider och/eller alla andra resetjänster och aktiviteter som erbjuds eller tillhandahålls av Africa Exotica och som accepteras av resenären.

BETALNINGSVILLKOR.

a. Vid bekräftelse av tjänsterna: en deposition på 20% av det angivna resepriset krävs.
b. 45 dagar innan tjänsterna påbörjas - full betalning plus rumslista krävs.

i. För turer som inkluderar tjänster från vissa leverantörer med strängare policyer, t.ex. National Parks Board, Blue Train, Rovos Rail, Private Lodges och andra, kan andra betalningsvillkor tillämpas. Dessa kommer att meddelas i förekommande fall.
ii. Program för stora grupper kan ha särskilda betalningsvillkor som kommer att meddelas i förekommande fall.
iii. Bokningar av flygbolag.

1. Betalning omedelbart vid bokningen.
2. Alla flygbokningar arrangeras med förbehåll för de villkor som gäller för respektive flygbolag.

c. Bokningar som görs inom 45 dagar före tjänsternas början måste åtföljas av full betalning av resan plus rumslista. Om omständigheterna inte tillåter att pengarna tas emot i tid, kan vi reservera tjänsterna genom en uttrycklig bekräftelse på att pengarna har överförts.
d. Om betalningar görs i förhandlingsbar utländsk valuta ska betalaren ansvara för eventuella korta betalningar till följd av växelkursfluktuationer. Den växelkurs som tillämpas av Africa Exoticas officiella bankirer vid mottagandet av pengarna skall godtas som tillämplig kurs.
e. Om den begärda insättningen eller slutbetalningen inte har mottagits på förfallodagen förbehåller sig Africa Exotica rätten att dra tillbaka tjänsterna.
f. Om en faktura inte utfärdas eller en deposition inte betalas undantas resenärerna inte från dessa betalningsvillkor.
g. Betalningarna kan sättas in direkt på följande bankkonton:

Betalning för fakturan i ZAR (sydafrikanska rand) ska göras i ZAR till följande bankkonto:

(LÄGG TILL RELEVANT PAYPAL-INFORMATION ELLER LÄNKAR)

Betalning för USD (amerikanska dollar) fakturan ska göras i USD till följande bankkonto:

(LÄGG TILL RELEVANT PAYPAL-INFORMATION ELLER LÄNKAR)

AVBOKNINGAR

a. Avbokningar som görs mer än 60 dagar före ankomst leder normalt inte till att avbokningsavgifter tas ut. Men;

i. Africa Exotica förbehåller sig rätten att återkräva alla kostnader eller avgifter som uppkommit från leverantörer fram till avbokningsdatumet.

b. Om tjänsterna avbokas 60 dagar eller mindre före ankomst gäller följande avbokningsavgifter.

i. 60 dagar till 46 dagar innan tjänsterna påbörjas: 20% totalt angivet resepris plus eventuella tilläggsavgifter som tas ut av leverantörerna fram till avbeställningsdagen.
ii. 45 dagar till 31 dagar innan tjänsterna påbörjas: 25% totalt angivet resepris plus eventuella tilläggsavgifter som tas ut av leverantörerna fram till avbeställningsdatumet.
iii. 30 dagar till 15 dagar innan tjänsterna påbörjas: 50% totalt angivet resepris plus eventuella tilläggsavgifter som tas ut av leverantörerna fram till avbokningsdatumet.
iv. 14 dagar innan tjänsterna påbörjas: 100% av det totala angivna resepriset.
v. Program för stora grupper kan ha särskilda avbokningsvillkor som kommer att meddelas i förekommande fall.
vi. Bokningar av flygbolag.

1. Alla flygbokningar arrangeras med förbehåll för de villkor som gäller för respektive flygbolag.

c. Om du inte dyker upp debiteras 100% av det angivna resepriset.
d. Vi rekommenderar att resenärerna tecknar en lämplig personlig avbeställningsförsäkring innan de reser hemifrån.
e. För turer som inkluderar tjänster från vissa leverantörer med strängare regler, t.ex. National Parks Board, Blue Train, Rovos Rail, Private Lodges och andra, kommer olika avbokningsavgifter att tillämpas. Dessa kommer att meddelas i förekommande fall.
f. Om en faktura inte utfärdas eller en deposition inte betalas undantas resenären inte från dessa avbokningsvillkor.

INKS)

ÄNDRINGAR

a. Mycket omsorg har lagts ner på att utforma program och turer för resenärer, men omständigheter som valutadevalvering, bränsletillägg eller prisändringar från leverantörer kan göra det nödvändigt att ändra kostnader och turprogram. Om detta skulle inträffa meddelas du så snart som möjligt, även om Africa Exotica förbehåller sig rätten att ändra resans program utan föregående meddelande. Trots att depositioner eller fullständiga betalningar har gjorts ska resenären betala eventuella ökningar fram till avresedatumet för arrangemang som följer av ovanstående. Om sådana ökningar är oacceptabla kan resenären avboka sin bokning, men är då fortfarande skyldig att betala eventuella avbokningsavgifter som tas ut i form av avboknings-, administrations- och kommunikationsavgifter etc.

FÖRSÄKRING

a. Africa Exotica har en omfattande ansvarsförsäkring som kan tillhandahållas på begäran.

SKADESTÅND

a. Africa Exotica, dess närstående dotterbolag, agenter och sponsrande organisationer agerar endast som ombud för leverantörerna av transport, logi, mat och andra varor och tjänster som tillhandahålls passageraren. Alla arrangemang för transport, logi och tjänster görs på det uttryckliga villkoret att Africa Exotica inte ska vara ansvarigt för direkta, indirekta, följdskador eller tillfälliga skador, skador, förluster, olyckor, förseningar eller oegentligheter av något slag som orsakats av någon handling eller underlåtenhet utanför dess kontroll, inklusive, utan begränsning, varje försummelse eller avtalsbrott av tredje part, såsom flygbolag, kryssningsbolag, tåg, hotell, restaurang, marktjänst etc., som ska leverera eller levererar varor eller tjänster för resan. Utan att begränsa det föregående ansvarar Africa Exotica inte för förluster eller kostnader på grund av förseningar eller ändringar i tidtabellen, överbokning av boende, tredje parts försummelse, sjukdom, väder, strejker, naturkatastrofer, terroristhandlingar, krig, karantän, kriminell verksamhet eller av någon annan orsak som ligger utanför dess kontroll.
b. Safariprogrammen kan leda till att resenärer kommer i nära kontakt med vilda djur. Rangers och guider bör informera resenärerna om detta, men varken Africa Exotica eller deras anställda kan hållas ansvariga för eventuella skador eller olyckor under safari.
c. Vi rekommenderar starkt att resenärer tecknar en lämplig personlig reseförsäkring före avresa från hemlandet.

JURISDIKTION

a. Lagen i Republiken Sydafrika ska styra förhållandet mellan Africa Exotica och resenären och domstolarna i Republiken Sydafrika ska ha ensam behörighet när det gäller alla anspråk och/eller tvister som kan uppstå mellan Africa Exotica Tours & Safaris och resenären, eller Agenten.

YTTERLIGARE VIKTIG INFORMATION

BAGAGE

a. En standardresväska på 157 cm/62 tum (längd + bredd + höjd) och en övernattningsväska per person är tillåten. Africa Exotica tar inget ansvar för förlust eller skada på bagage eller personlig egendom oavsett orsak. Resenärer rekommenderas att teckna en lämplig försäkring.
b. Observera att vid resor med lätta/små flygplan inom Botswana får varje passagerare endast ta med sig en väska med mjukt skydd, med en maximal vikt på 20 kg per person, plus en kameraväska av normal storlek. Bagage för resor inom Namibia och Zambia är vanligtvis begränsat till 15 kg per person i en mjuk väska plus en kameraväska av normal storlek. Om passagerare anländer med överviktigt bagage utan förvarning kan deras bagage försenas, eftersom alternativa arrangemang måste göras (till en avsevärd kostnad för kunderna). Om kunderna i förväg vet att deras bagage kommer att överskrida gränsen kan en extra plats (för väskorna) vanligtvis bokas på flygplanet, till en extra kostnad. Maximal storlek på bagaget är 25 cm x 30 cm x 62 cm.

HÄLSA

a. Vi rekommenderar starkt att resenärer tar malariamedicin innan de börjar resa till malariadestinationer. Kontakta din läkare/apotekare för specifika medicinska råd.
b. Observera att om du anländer till Sydafrika från ett område med gula febern måste du visa de sydafrikanska myndigheterna att du har vaccinerats mot gula febern.
c. Kunder med särskilda hälsoproblem eller särskilda krav måste meddela Africa Exotica i förväg.

VISUM OCH PASS.

a. Agenter och gäster måste se till att alla sådana krav uppfylls, eftersom Africa Exotica inte tar något ansvar i detta avseende.
b. Besökare till Sydafrika måste ha ett pass som är giltigt i minst 30 dagar efter den planerade avresedagen från Sydafrika och 6 månader efter den planerade avresedagen för resten av södra Afrika.
c. Passet ska också ha minst två tomma passsidor per besökt land. De tomma sidorna får inte inkludera "påskriftssidan" längst bak i boken. Om det inte finns tillräckligt med utrymme i passet kan inresa till ett land nekas. Om du behöver ett visum måste du se till att ditt pass har två tomma sidor på framsidan - en för visumet och en för inresestämpeln. Besökare som har för avsikt att resa till Sydafrikas grannländer och tillbaka rekommenderas att ansöka om visum för flera inresor.

RESA MED BARN

a. Från och med november 2019 behöver alla internationella minderåriga endast ett giltigt pass när de reser med en vuxen till eller från Sydafrika. Alla sydafrikanska barn under 18 år som lämnar och reser in i Sydafrika måste fortfarande ha ett oförkortad födelseattest som åtföljer deras pass. Alla ensamkommande barn, oavsett nationalitet, behöver fortfarande ytterligare dokumentation.

För all information om dessa bestämmelser hänvisas till den fullständiga reseinformationen på https://www.satsa.com/wp-content/uploads/ADVISORY-DATED-NOVEMBER-20191.pdf

FLYGBOKNINGAR

a. Priser och platstillgång kan ändras och ökas när som helst innan en bokning har skapats och biljetter har utfärdats.
b. Flygbolagen kräver att passagerarnas fullständiga namn anges i passet och accepterar inga ändringar när biljetterna väl är bokade. Av denna anledning kräver vi en kopia av alla passagerares pass. Africa Exotica tar inte ansvar för felaktig stavning av namn, se därför till att du ger oss korrekt information.
c. För gruppbokningar gäller andra regler.

UTHYRNING AV BILAR

a. Observera att hyresgästen måste tillhandahålla följande vid hämtning av hyrbilen.

i. Giltig kupong för biluthyrning.
ii. Giltigt kreditkort.

1. Observera att en hyresdeposition i form av en kreditkortsauktorisation kommer att tas ut vid hyrestillfället för att täcka eventuella extra avgifter som uppstår under hyresperioden. Hyresgästen måste uppvisa ett erkänt bankkreditkort. Inga betalkort, inklusive Maestro och Electron, accepteras.

iii. Pass (internationella besökare)/pass eller identitetshandling (bosatta i Sydafrika och SADC).
iv. Giltigt körkort utan stöd.

1. Utländska körkort är godtagbara om det använda språket (tryckt på körkortet) är engelska och om det finns ett fotografi med. Om körkortet är skrivet på något annat språk än engelska kräver vi att ett internationellt körkort uppvisas vid hyrans början eller en officiell översättning från ett konsulat/ambassad.).

v. Hemadress och telefonnummer.
vi. Lokala kontaktuppgifter.

b. Förare under 23 år är tillåtna, förutsatt att de har haft ett giltigt körkort utan stöd i minst två år. Ett dagligt tillägg för unga förare kommer att tillämpas. Sydafrikanska invånare måste vara minst 23 år gamla.
c. Bidvest Rentals:

i. Varje fordon från Bidvest Car Rental hyrs med en full tank bränsle. Bränsle debiteras från den filial där fordonet levereras från och är för hyresgästens egen räkning. I allmänhet får bränsle inte köpas med kreditkort på bensinstationer. Det finns några undantag där några få bensinstationer accepterar ett kreditkort för betalning av bränsle.
ii. Varje fordon tankas av Bidvest Car Rental när fordonet avslutas till den standardiserade bränslepriset enligt den statliga lagstiftningen, oavsett om bränsleindikatorn visar att fordonet är fullt eller inte, eftersom fordon som tankas på oberoende stationer inte garanterat är fyllda till full kapacitet.

d. Europcar Rentals:

i. Europcar ser till att alla kunder som hämtar en hyrbil får ett fordon med full tank. För att kunna tillhandahålla denna tjänst kontrolleras bränslenivån vid avslutandet av varje uthyrning som en del av företagets kvalitetskontroll.
ii. Europcar begär att fordonet ska återlämnas tankat, alternativt tillhandahåller de automatiskt en tankningstjänst till en avgift på 15,00 ZAR (med förbehåll för ändringar), eller motsvarande i lokal valuta. Europcars tankningstjänst ger kunderna ett bekvämt alternativ till att tanka själva, och bränsle debiteras enligt de fastställda detaljhandelspriserna.
iii. Denna tjänst gäller för uthyrning i alla länder (Sydafrika, Namibia, Botswana, Swaziland och Lesotho) och debiteras hyresgästens kreditkort.

FLYGPLATSTRANSFER

a. Vid ändring av flygnummer eller felaktiga flyguppgifter från agenten. Africa Exotica kommer att sträva efter att ändra transferarrangemang, men kan inte hållas ansvarig för förlust av service eller extra avgifter som uppstått om tjänsten inte är tillgänglig på grund av sent meddelande.

GUIDADE TURER OCH UTFLYKTER

a. Dessa kan genomföras av flerspråkiga guider.

Om du vill se en kopia av villkoren för våra guidade turer kan du skicka ett e-postmeddelande till [email protected].

allmänna villkor

Om du går in på och använder denna webbplats accepterar du att vara bunden av och följa de villkor som nämns här. AFRICA EXOTICA kan ändra dessa villkor, efter eget gottfinnande, från tid till annan, och du samtycker till att vara bunden av och följa dessa villkor när de ändras.

Upphovsrätt

AFRIKA EXOTICA äger och behåller upphovsrätten till det material som finns på AFRICA EXOTICAs webbplats. Om inget annat anges har ingen rätt att kopiera, reproducera eller återpublicera information som finns på webbplatsen AFRICA EXOTICA i någon form. Inget material från denna webbplats eller någon annan webbplats som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av AFRICA EXOTICA får kopieras, reproduceras, återpubliceras, laddas upp, publiceras, överföras eller distribueras på något sätt, med undantag för att du får ladda ner en kopia av materialet på en enda dator för personligt, icke-kommersiellt hemmabruk, under förutsättning att du behåller alla upphovsrättsliga och andra meddelanden om äganderätt intakta.

Varumärke

AFRICA EXOTICA INC, AFRICA EXOTICA & design och AFRICA EXOTICA "Sun" är registrerade varumärken. Inget varumärke beviljas i samband med materialet på webbplatsen AFRICA EXOTICA. Vi anstränger oss för att se till att webbplatsen och informationen (informationen) är aktuella och exakta, men observera att de båda tillhandahålls i befintligt skick utan någon som helst garanti, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ICKE ÖVERTRÄDELSE. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, SÅ OVANSTÅENDE UTESLUTNING KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG. AFRICA EXOTICA förbehåller sig rätten att regelbundet ändra eller förändra informationen eller de produkter som finns på webbplatsen och utesluter uttryckligen allt ansvar som följer av sådana ändringar eller förändringar. AFRICA EXOTICA garanterar inte att informationen på webbplatsen är korrekt, adekvat, aktuell eller fullständig och friskriver sig uttryckligen från ansvar för fel eller brister i informationen eller på webbplatsen. VÄNLIGEN INSE ATT INFORMATIONENS RIKTIGHET BÖR BEKRÄFTAS INNAN DU FÖRLITAR DIG PÅ DEN. AFRICA EXOTICA garanterar inte heller att webbplatsen kommer att vara tillgänglig och uppfylla dina krav, att tillgången kommer att vara oavbruten, att det inte kommer att förekomma några förseningar, fel, fel eller utelämnanden eller förlust av överförd information, att inga virus eller andra förorenande eller destruktiva egenskaper kommer att överföras eller att ingen skada kommer att uppstå på ditt datorsystem. Du är ensam ansvarig för lämpligt skydd och säkerhetskopiering av data och/eller utrustning.

Begränsning av skulder

AFRICA EXOTICA gör inga som helst uttalanden om andra webbplatser som du kan komma åt via denna webbplats. När du besöker en webbplats som inte tillhör AFRICA EXOTICA ska du förstå att den är oberoende av AFRICA EXOTICA och att AFRICA EXOTICA inte har någon kontroll över innehållet på den webbplatsen. Dessutom innebär en länk till en webbplats som inte tillhör AFRICA EXOTICA inte att AFRICA EXOTICA godkänner eller tar ansvar för innehållet eller användningen av en sådan webbplats. Det är upp till dig att vidta försiktighetsåtgärder för att se till att det du väljer att använda är fritt från virus och andra destruktiva ämnen.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, NÄR DET GÄLLER DENNA WEBBPLATS ELLER NÅGON ANNAN WEBBPLATS MED HYPERLÄNKAR, KOMMER AFRICA EXOTICA ATT VARA ANSVARIG GENTEMOT NÅGON PART FÖR SKADOR ELLER SKADOR SOM ORSAKAS AV (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL) FEL ELLER BRISTER I PRESTANDA, FEL, UTELÄMNANDE, DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER ANDRA FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLORAD VINST, AVBROTT I VERKSAMHETEN, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANDRA DATA I DITT INFORMATIONSHANTERINGSSYSTEM ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ÄVEN OM VI UTTRYCKLIGEN HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. Användningen av denna webbplats eller informationen sker helt och hållet på egen eller kundernas risk. Om du kommer åt denna webbplats via en länk till en webbplats som inte tillhör AFRICA EXOTICA, och denna webbplats är avsedd för bokning av olika produkter, uppmanar AFRICA EXOTICA dig att noggrant läsa de villkor som särskilt anges på den länkade webbplatsen.

Användning av information

Om du svarar på denna webbplats med information som frågor, kommentarer, förslag eller liknande om innehållet på denna webbplats ska sådan information anses vara icke-konfidentiell och AFRICA EXOTICA har inga skyldigheter av något slag med avseende på sådan information och ska vara fri att reproducera, använda, avslöja och distribuera informationen till andra utan begränsning. AFRICA EXOTICA får dessutom fritt använda idéer, koncept, know-how eller tekniker som ingår i sådan information i vilket syfte som helst, inklusive men inte begränsat till att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter eller tjänster som innehåller sådan information.

Frågor om jurisdiktion

Om inget annat anges presenteras materialet på denna webbplats endast i syfte att främja AFRICA EXOTICA-produkter. AFRICA EXOTICA garanterar inte att material och produkter är tillgängliga på alla platser och på de datum som anges. Flygtidtabeller och destinationer kan också komma att ändras. Det är ditt eget ansvar att göra lämpliga kontroller med AFRICA EXOTICA eller med din resebyrå.

Detta avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i provinsen Ontario, utan att några principer om lagkonflikter tillämpas. Om någon bestämmelse i detta avtal är olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, ska den bestämmelsen anses kunna avskiljas från detta avtal och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av övriga bestämmelser. Detta är hela avtalet mellan parterna om det ämne som behandlas i detta avtal och får inte ändras annat än skriftligen, undertecknat av båda parter.

VILLKOR OCH BESTÄMMELSER
Kontaktuppgifter

Om du har några frågor, funderingar eller kommentarer om vår sekretesspolicy kan du kontakta oss via informationen nedan:

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna policy. Alla ändringar av denna policy kommer att publiceras.

sv_SESvenska