Africa Exotica | A Travel & Tourism Company

logo-2.png

de legale dingen...

Voorwaarden en Condities

Juridisch document

ONZE GARANTIE

Africa Exotica verbindt zich tot het verlenen van alle aangeboden diensten onder de hierin vermelde voorwaarden en condities. Door gebruik te maken van de diensten en het aanbod van Africa Exotica, worden deze voorwaarden door de reiziger aanvaard.

DEFINITIE

a. Onder reiziger wordt verstaan: Individuen, groepen, bedrijven of andere rechtspersonen die gebruik maken van de door Africa Exotica aangeboden diensten en omvat de agenten van de reizigers.
b. Onder diensten wordt verstaan: Het verstrekken van accommodaties en/of vervoer en/of maaltijden en/of enige en alle andere reisdiensten en activiteiten zoals aangeboden of verstrekt door Africa Exotica en aanvaard door de reiziger.

BETALINGSVOORWAARDEN

a. Bij de bevestiging van de diensten: een voorschot van 20% van de vermelde prijs van de reis is vereist.
b. 45 dagen voor aanvang van de diensten - volledige betaling plus kamerlijst is vereist.

i. Voor reizen die diensten omvatten van bepaalde leveranciers met een strenger beleid, bv. National Parks Board, Blue Train, Rovos Rail, Private Lodges en anderen, kunnen andere betalingsvoorwaarden gelden. Deze zullen worden verstrekt indien van toepassing.
ii. Voor programma's voor grote groepen kunnen specifieke betalingsvoorwaarden gelden, die in voorkomend geval zullen worden meegedeeld.
iii. Luchtvaartmaatschappij reserveringen.

1. Betaling onmiddellijk bij reservering.
2. Alle reserveringen van vliegtickets worden geregeld onder de voorwaarden die door de desbetreffende luchtvaartmaatschappij worden opgelegd.

c. Reserveringen die binnen 45 dagen voor aanvang van de diensten worden gemaakt, moeten vergezeld gaan van de volledige betaling van de reis plus de kamerlijst. Indien de omstandigheden de tijdige ontvangst van de fondsen niet toelaten, zal een uitdrukkelijke bevestiging van de overmaking van fondsen ons in staat stellen de diensten te reserveren.
d. Indien betalingen worden gedaan in verhandelbare vreemde valuta, zal de betaler verantwoordelijk zijn voor een eventueel tekort in de betaling als gevolg van wisselkoersschommelingen. De wisselkoers die door de officiële bankiers van Africa Exotica bij ontvangst van gelden wordt toegepast, zal worden aanvaard als de toepasselijke koers.
e. Indien de vereiste aanbetaling of eindbetaling niet op de vervaldatum is ontvangen, behoudt Africa Exotica zich het recht voor de diensten in te trekken.
f. Het niet uitreiken van een factuur of het niet betalen van een voorschot ontslaat de reiziger niet van deze betalingsvoorwaarden.
g. De betalingen kunnen rechtstreeks op de volgende bankrekeningen worden gestort:

Betaling voor ZAR (Zuid-Afrikaanse Rands) INVOICE te worden gedaan in ZAR op de volgende bankrekening:

( VOEG RELEVANTE PAYPAL INFO OF LINKS TOE)

Betaling voor USD (United States Dollars) INVOICE dient te geschieden in USD op de volgende bankrekening:

( VOEG RELEVANTE PAYPAL INFO OF LINKS TOE)

ANNULERINGEN

a. Bij annulering meer dan 60 dagen voor aankomst worden normaal gesproken geen annuleringskosten in rekening gebracht. Echter;

i. Africa Exotica behoudt zich het recht voor om gemaakte kosten of ontvangen vergoedingen van leveranciers tot aan de datum van annulering terug te vorderen.

b. In geval van annulering 60 dagen of minder voor aankomst, zijn de volgende annuleringskosten van toepassing.

i. 60 dagen tot 46 dagen voor aanvang van de diensten: 20% totale geoffreerde tour prijs verschuldigd plus eventuele extra kosten geheven door leveranciers tot de datum van annulering.
ii. 45 dagen tot 31 dagen voor aanvang van de diensten: 25% totale genoteerde tour prijs verschuldigd plus eventuele extra kosten geheven door leveranciers tot de datum van annulering.
iii. 30 dagen tot 15 dagen voor aanvang van de diensten: 50% totale opgegeven tour prijs verschuldigd plus eventuele extra kosten geheven door leveranciers tot de datum van annulering.
iv. 14 dagen voor aanvang van de diensten: 100% van de totale opgegeven tour prijs verschuldigd.
v. Voor grote groepsprogramma's kunnen specifieke annuleringsvoorwaarden gelden, die indien van toepassing zullen worden meegedeeld.
vi. Luchtvaartmaatschappij reserveringen.

1. Alle reserveringen van vliegtickets worden geregeld onder de voorwaarden die door de desbetreffende luchtvaartmaatschappij worden opgelegd.

c. Voor 'No shows' wordt 100% van de opgegeven tourprijs in rekening gebracht.
d. Wij raden reizigers aan voor vertrek van huis een adequate persoonlijke annuleringsverzekering af te sluiten.
e. Voor reizen die diensten omvatten van bepaalde leveranciers met een strenger beleid, bv. National Parks Board, Blue Train, Rovos Rail, Private Lodges en anderen, zullen andere annuleringskosten van toepassing zijn. Deze zullen worden verstrekt indien van toepassing.
f. Het niet uitreiken van een factuur of het niet betalen van een aanbetaling stelt de reiziger niet vrij van deze annuleringsvoorwaarden.

INKS)

AMENDEMENTEN

a. Er is veel zorg besteed aan het samenstellen van programma's en tours voor reizigers, echter omstandigheden zoals valuta devaluatie, brandstoftoeslagen of prijswijzigingen door leveranciers kunnen wijzigingen in kosten en tourprogramma's noodzakelijk maken. Mocht dit zich voordoen dan wordt u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hoewel Africa Exotica zich het recht voorbehoudt om het reisprogramma zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Niettegenstaande aanbetalingen of volledige betalingen zijn gedaan, zijn eventuele verhogingen tot aan de vertrekdatum van arrangementen als gevolg van het bovenstaande voor rekening van de reiziger. Indien dergelijke verhogingen onaanvaardbaar zijn, kan de reiziger zijn/haar boeking annuleren, hoewel hij/zij dan nog steeds gehouden is tot betaling van eventuele annuleringskosten, administratiekosten, communicatiekosten etc.

VERZEKERING

a. Africa Exotica heeft een uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering die op verzoek ter beschikking kan worden gesteld.

VRIJWARING

a. Africa Exotica, de aan haar gelieerde dochterondernemingen, agenten en sponsororganisaties treden slechts op als agent voor de leveranciers van vervoer, accommodatie, voedsel, en andere goederen en diensten die aan de passagier worden geleverd. Alle regelingen voor vervoer, accommodatie en diensten worden getroffen onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat Africa Exotica niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade, letsel, verlies, ongeluk, vertraging, of onregelmatigheid van welke aard dan ook veroorzaakt door een handeling of nalatigheid buiten haar macht, inclusief, zonder beperking, enige nalatigheid of contractbreuk van een derde partij zoals een luchtvaartmaatschappij, cruisemaatschappij, trein, hotel, restaurant, grondafhandelaar, etc., die goederen of diensten voor de tour moet leveren of levert. Zonder het voorgaande te beperken, is Africa Exotica niet verantwoordelijk voor enig verlies of kosten als gevolg van vertraging of wijzigingen in het schema, overboeking van accommodaties, verzuim van derden, ziekte, weersomstandigheden, stakingen, natuurrampen, terrorisme, oorlog, quarantaine, criminele activiteiten, of voor enige andere oorzaak buiten haar controle.
b. Safari programma's kunnen reizigers in nauw contact brengen met wilde dieren. Rangers en gidsen dienen reizigers hierover te informeren, echter, noch Africa Exotica, noch hun medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor enig letsel of ongeval tijdens de safari.
c. Wij raden reizigers ten zeerste aan om voor vertrek van huis een toereikende persoonlijke reisverzekering af te sluiten.

JURISDICTIE

a. Het recht van de Republiek Zuid-Afrika is van toepassing op de relatie tussen Africa Exotica en de reiziger en de rechtbanken van de Republiek Zuid-Afrika hebben exclusieve rechtsbevoegdheid met betrekking tot eventuele claims en/of geschillen die kunnen ontstaan tussen Africa Exotica Tours & Safaris en de reiziger, of de agent.

AANVULLENDE BELANGRIJKE INFORMATIE

BAGAGE

a. Per persoon is één standaardkoffer van 157cm/62 lineaire inches (lengte + breedte + hoogte) en één overnachtingstas toegestaan. Africa Exotica aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van bagage of persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan ook ontstaan. Reizigers worden geadviseerd een adequate verzekering af te sluiten.
b. Let op - Voor reizen met lichte/kleine vliegtuigen binnen Botswana is elke passagier beperkt tot één zachte tas, met een maximumgewicht van 20 kg (44lbs) per persoon, plus een cameratas van standaardafmetingen. Bagage voor reizen binnen Namibië en Zambia is meestal beperkt tot 15 kg (33lbs) per persoon in een zachte tas, plus een cameratas van standaardafmetingen. Indien passagiers aankomen met teveel bagage zonder voorafgaande waarschuwing, kan hun bagage vertraging oplopen en moeten er alternatieve regelingen worden getroffen (tegen aanzienlijke kosten voor de klant). Als klanten echter van tevoren weten dat hun bagage de limiet zal overschrijden, kan meestal tegen extra kosten een extra stoel (voor de koffers) in het vliegtuig worden geboekt. De maximale afmetingen van de bagage zijn 25cm x 30cm x 62cm.

GEZONDHEID

a. We raden reizigers ten zeerste aan anti-malariamedicijnen in te nemen voordat ze naar malariabestemmingen reizen. Raadpleeg uw arts/apotheker voor specifiek medisch advies.
b. Als u Zuid-Afrika binnenkomt vanuit een gele-koortsgebied, moet u de Zuid-Afrikaanse autoriteiten bewijzen dat u een gele-koortsinenting hebt ondergaan.
c. Cliënten met specifieke gezondheidsproblemen of specifieke wensen dienen Africa Exotica vooraf te informeren.

VISA EN PASPOORT

a. Agenten en gasten dienen ervoor te zorgen dat aan al deze vereisten wordt voldaan, daar Africa Exotica in dit opzicht geen verantwoordelijkheid aanvaardt.
b. Bezoekers aan Zuid-Afrika moeten in het bezit zijn van een paspoort dat geldig is tot ten minste 30 dagen na de voorgenomen vertrekdatum uit Zuid-Afrika en tot 6 maanden na de voorgenomen vertrekdatum voor de rest van zuidelijk Afrika.
c. Paspoorten moeten ook ten minste twee blanco paspoortpagina's per bezocht land bevatten. De blanco pagina's mogen niet de "endorsement"-pagina achterin het boekje omvatten. Indien er onvoldoende ruimte in het paspoort is, kan de toegang tot een land worden geweigerd. Indien u een visum nodig heeft, moet u ervoor zorgen dat uw paspoort twee blanco tegenoverliggende pagina's heeft - één voor het visum en één voor de inreisstempel. Bezoekers die van plan zijn naar de buurlanden van Zuid-Afrika te reizen en terug, wordt aangeraden een visum voor meerdere binnenkomsten aan te vragen.

REIZEN MET KINDEREN

a. Met ingang van november 2019 hebben alle internationale minderjarigen alleen een geldig paspoort nodig wanneer zij met een volwassene naar of vanuit Zuid-Afrika reizen. Alle Zuid-Afrikaanse kinderen jonger dan 18 jaar die Zuid-Afrika verlaten en binnenkomen, moeten nog steeds een onverkorte geboorteakte bij hun paspoort hebben. Alle niet-begeleide kinderen, ongeacht hun nationaliteit, hebben nog steeds aanvullende documentatie nodig.

Voor alle toepasselijke details over deze verordeningen verwijzen wij u naar het volledige reisadvies op https://www.satsa.com/wp-content/uploads/ADVISORY-DATED-NOVEMBER-20191.pdf

VLUCHTRESERVERINGEN

a. Tarieven en beschikbaarheid van zitplaatsen zijn onderhevig aan wijzigingen en verhogingen op elk moment voorafgaand aan een gemaakte reservering en de uitgifte van tickets.
b. Luchtvaartmaatschappijen eisen de volledige namen van de passagiers zoals die op de paspoorten staan afgedrukt en zullen geen wijzigingen meer accepteren zodra de tickets zijn geboekt. Om deze reden hebben wij een kopie van het paspoort van alle passagiers nodig. Africa Exotica accepteert geen verantwoordelijkheid voor incorrecte spelling van namen, dus zorg ervoor dat u ons voorziet van de juiste informatie.
c. Voor groepsreserveringen gelden andere voorwaarden.

AUTOVERHUUR

a. De huurder dient bij het ophalen van het gehuurde voertuig het volgende te verstrekken.

i. Geldige Autoverhuur Voucher.
ii. Geldige kredietkaart.

1. Op het moment van de huur zal een waarborgsom in de vorm van een kredietkaartautorisatie worden gevraagd om eventuele bijkomende kosten tijdens de huur te dekken. De huurder dient een erkende bankkredietkaart voor te leggen. Debetkaarten, waaronder Maestro en Electron, worden niet geaccepteerd.

iii. Paspoort (internationale bezoekers)/Paspoort of identiteitsbewijs (inwoners van SA en SADC).
iv. Geldig rijbewijs zonder papieren.

1. Buitenlandse rijbewijzen zijn aanvaardbaar op voorwaarde dat de gebruikte taal (gedrukt op het rijbewijs) het Engels is en er een foto aanwezig is. Indien een rijbewijs in een andere taal dan het Engels is gesteld, eisen wij dat bij aanvang van de huur een internationaal rijbewijs wordt overlegd of een officiële vertaling door een consulaat/ambassade.).

v. Huisadres en telefoonnummer.
vi. Lokale contactgegevens.

b. Bestuurders jonger dan 23 jaar zijn toegestaan, mits zij minimaal 2 jaar in het bezit zijn van een geldig onaangetekend rijbewijs. Een dagelijkse toeslag voor jonge bestuurders is van toepassing. Zuid-Afrikaanse ingezetenen moeten minimaal 23 jaar oud zijn.
c. Bidvest Rentals:

i. Elk voertuig van Bidvest Autoverhuur wordt verhuurd met een volle tank brandstof. Brandstof wordt in rekening gebracht bij het filiaal waar het voertuig wordt afgeleverd en is voor eigen rekening van de huurder. In het algemeen mag brandstof niet met een kredietkaart gekocht worden bij tankstations. Er zijn enkele uitzonderingen waar enkele tankstations wel een creditcard accepteren voor het betalen van brandstof.
ii. Elk voertuig wordt door Bidvest Autoverhuur bij beëindiging van het voertuig bijgetankt tegen het standaardtarief van de overheidswetgeving voor brandstof, ongeacht of de brandstofmeter aangeeft dat het voertuig vol is, aangezien voertuigen die bij onafhankelijke stations worden bijgetankt, niet gegarandeerd volgetankt worden.

d. Europcar Verhuur:

i. Europcar zorgt ervoor dat elke klant, wanneer hij een voertuig huurt, een voertuig krijgt met een volle brandstoftank. Om deze dienst te kunnen leveren, wordt het brandstofpeil gecontroleerd aan het einde van elke huurperiode, als onderdeel van het kwaliteitscontroleproces van het bedrijf.
ii. Europcar verzoekt om het voertuig terug te brengen om te tanken, of als alternatief zullen zij automatisch een tankdienst aanbieden tegen een vergoeding van ZAR 15,00 (onder voorbehoud van wijziging), of het equivalent hiervan in de lokale munteenheid. De tankdienst van Europcar biedt klanten een handig alternatief voor het tanken bij u zelf, en de brandstof wordt in rekening gebracht tegen de officieel vastgestelde detailhandelstarieven.
iii. Deze service geldt voor verhuringen in alle landen (Zuid-Afrika, Namibië, Botswana, Swaziland en Lesotho), en wordt aangerekend op de kredietkaart van de huurder.

LUCHTHAVENTRANSFERS

a. In geval van verandering van vluchtnummer of incorrecte vluchtgegevens ontvangen van de agent. Africa Exotica zal trachten de transferregelingen aan te passen, maar zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies van service of extra kosten indien de service niet beschikbaar is als gevolg van een te late kennisgeving.

RONDLEIDINGEN EN EXCURSIES

a. Deze kunnen worden geleid door meertalige reisleiders.

Indien u een exemplaar van de algemene voorwaarden van onze rondleidingen wenst te zien, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

algemene voorwaarden

Indien u deze website bezoekt en gebruikt, aanvaardt u en stemt u ermee in gebonden te zijn aan en zich te houden aan de bepalingen en voorwaarden die hierin worden vermeld. AFRICA EXOTICA kan dergelijke bepalingen en voorwaarden, naar eigen goeddunken, van tijd tot tijd wijzigen, en u stemt ermee in gebonden te zijn aan en te voldoen aan dergelijke bepalingen en voorwaarden zoals deze kunnen worden gewijzigd.

Copyright

AFRIKA EXOTICA is eigenaar van en behoudt het auteursrecht op de materialen die op de AFRICA EXOTICA website gevonden worden. Tenzij anders vermeld, heeft niemand toestemming om de informatie op de AFRICA EXOTICA website te kopiëren, te reproduceren of opnieuw te publiceren in welke vorm dan ook. Geen enkel materiaal van deze website of van enige website die eigendom is van, beheerd wordt door, in licentie gehouden wordt door of gecontroleerd wordt door AFRICA EXOTICA mag worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd op welke wijze dan ook, behalve dat u één kopie van het materiaal op één enkele computer mag downloaden, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen intact laat.

Handelsmerk

AFRICA EXOTICA INC, AFRICA EXOTICA & design, en de AFRICA EXOTICA "Sun" zijn gedeponeerde handelsmerken. Er wordt geen enkel handelsmerk verleend in verband met het materiaal op de AFRICA EXOTICA website. Er wordt naar gestreefd om ervoor te zorgen dat de website en de informatie (de "informatie") actueel en nauwkeurig zijn, maar merk op dat beide worden verstrekt op een "as is" basis zonder enige vorm van garantie, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUK. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. AFRICA EXOTICA behoudt zich het recht voor om de Informatie of de producten die op haar website verschijnen periodiek te wijzigen of te veranderen en sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit die uit dergelijke wijzigingen of veranderingen voortvloeit. AFRICA EXOTICA garandeert niet de nauwkeurigheid, adequaatheid, tijdigheid of volledigheid van de Informatie op de website en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor fouten of weglatingen in de Informatie of de website. U DIENT ZICH ERVAN BEWUST TE ZIJN DAT DE JUISTHEID VAN DE INFORMATIE DIENT TE WORDEN BEVESTIGD VOORDAT U ZICH EROP VERLAAT. AFRICA EXOTICA verklaart of garandeert voorts niet dat de website beschikbaar zal zijn en aan uw eisen zal voldoen, dat de toegang ononderbroken zal zijn, dat er geen vertragingen, storingen, fouten of weglatingen of verlies van overgedragen informatie zullen zijn, dat er geen virussen of andere besmettende of vernietigende eigenschappen zullen worden overgedragen of dat er geen schade aan uw computersysteem zal ontstaan. U bent als enige verantwoordelijk voor adequate bescherming en back-up van gegevens en/of apparatuur.

Beperking van aansprakelijkheden

AFRICA EXOTICA doet geen uitspraken over enige andere website die u via deze website bereikt. Wanneer u een niet-AFRICA EXOTICA Website bezoekt, gelieve te begrijpen dat deze onafhankelijk is van AFRICA EXOTICA en dat AFRICA EXOTICA geen controle heeft over de inhoud van die Website. Bovendien, een link naar een niet-FRICA EXOTICA Website betekent niet dat AFRICA EXOTICA de inhoud of het gebruik van dergelijke Website aanbeveelt of daarvoor enige verantwoordelijkheid aanvaardt. Het is aan u om voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat wat u ook selecteert voor gebruik, vrij is van zaken als virussen en andere zaken van destructieve aard.

IN GEEN GEVAL ZAL AFRICA EXOTICA, MET BETREKKING TOT DEZE WEBSITE OF ENIGE ANDERE WEBSITE WAARNAAR EEN HYPERLINK IS OPGENOMEN, AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS ENIGE PARTIJ VOOR ENIGE SCHADE OF LETSEL VEROORZAAKT DOOR (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT) ENIGE TEKORTKOMING OF PRESTATIE, FOUT, WEGLATING, DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE OF ANDERE GEVOLGSCHADE MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE GEGEVENS OP UW INFORMATIEVERWERKINGSSYSTEEM OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN WIJ UITDRUKKELIJK OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. Het gebruik van deze website of de informatie is geheel en volledig voor uw risico of voor het risico van uw klanten. Indien u toegang heeft tot deze website via een link naar een niet-AFRICA EXOTICA website, en dergelijke website is voor het boeken van verschillende producten, nodigt AFRICA EXOTICA u uit om aandachtig de voorwaarden te lezen die specifiek vermeld zijn op dergelijke gelinkte website.

Gebruik van informatie

Indien u op deze website reageert met informatie zoals vragen, opmerkingen, suggesties of dergelijke met betrekking tot de inhoud van deze website, zal dergelijke informatie als niet-vertrouwelijk worden beschouwd en AFRICA EXOTICA zal geen enkele verplichting hebben met betrekking tot dergelijke informatie en zal vrij zijn om de informatie zonder beperking te reproduceren, te gebruiken, te onthullen en te distribueren naar anderen. Verder zal AFRICA EXOTICA vrij zijn om ideeën, concepten, know-how of technieken die in dergelijke informatie vervat zijn voor welk doel dan ook te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten of diensten die dergelijke informatie bevatten.

Bevoegdheidsvraagstukken

Tenzij anders vermeld, worden de materialen op deze website uitsluitend aangeboden met het doel de producten van AFRICA EXOTICA te promoten. AFRICA EXOTICA verklaart niet dat de materialen en producten op alle plaatsen en op de aangegeven data beschikbaar zijn. Vluchtschema's en bestemmingen kunnen eveneens onderhevig zijn aan wijzigingen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de gepaste controles uit te voeren bij AFRICA EXOTICA of bij uw reisagent.

Deze overeenkomst zal worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de provincie Ontario zonder effect te geven aan enige principes van wetsconflicten. Indien enige bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig of om enige reden niet afdwingbaar is, dan wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze overeenkomst en zal deze geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Dit is de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst en zal niet worden gewijzigd, tenzij schriftelijk, ondertekend door beide partijen.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Contact Informatie

Als u vragen, zorgen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande informatie:

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit beleid. Alle wijzigingen in dit beleid zullen worden bekendgemaakt.

nl_NLNederlands